Zou je jezelf kort kunnen voorstellen?
Ik ben Gert Hovestad, alweer negentien jaar getrouwd met Bertine. We hebben samen vier kinderen: drie zoons en een dochter. In december verwachten we ons vijfde kindje. We wonen al sinds dat we getrouwd zijn in Elst. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij De Schutse, als unitmanager. Mijn functie houdt in dat ik eindverantwoordelijk ben voor alle buitenlocaties van De Schutse.

 

Hoe ben je in de politiek gekomen?
Toen ik een paar jaar bij De Schutse werkte, kwam de transitie in het sociaal domein eraan. Eerst lag de jeugdzorg bij de provincie maar die ging dus naar de gemeente. Naar aanleiding daarvan kwam er een werkgroepje die de SGP-fractie hielp. Ik kwam in dat werkgroepje. Op een gegeven moment kreeg ik vanuit het bestuur de vraag of ik wat meer voor de fractie kon gaan betekenen. Dat wilde ik graag doen, zij het wel als fractievolger. Dat gebeurde in 2014. Ik stond toen op plaats vier van de lijst. Even leek het erop dat ik daarom toen in de raad zou komen, wat ik niet had verwacht en wat niet de bedoeling was. De SGP kreeg toen namelijk vier zetels. Al snel werd echter duidelijk dat Piet van Leeuwen met voorkeursstemmen was gekozen. Ik bleef daarom in min functie als fractievolger. Achteraf was dat goed. Zo kon ik goed ervaring opdoen. Het is nogal een uitdaging om vanuit niets raadslid te worden.

 Gedurende de raadsperiode 2014-2018 gaf Jacob Schouten aan dat hij vanwege privéomstandigheden een stapje terug wilde doen. We hebben uiteindelijk besloten om in 2016 van rol te wisselen: Jacob werd fractievolger, zelf werd ik in zijn plaats raadslid. In 2018 wilde ik graag nog een periode actief zijn. Je hebt vier jaar nodig om dossiers een beetje eigen te maken en dus een beetje in het raadswerk te komen maar ik wilde ook graag resultaten zien. Daar heb je zeker twee termijnen voor nodig. Nog steeds doe ik het raadswerk met veel plezier, waarbij ik ook in de samenleving zichtbaar probeer te zijn, voor alle inwoners van Rhenen.

 

Wat is een nadeel van raadslid zijn?
De hoeveelheid werk die je als raadslid moet doen, neemt toe. Gemiddeld ben je 10 tot 15 uur per week met raadswerk bezig. Voor mij is het een voordeel dat ik vrijdag vrij ben. Dan heb ik tijd om me in te lezen. Verder gebeurt alles op maandag-, dinsdag- en woensdagavond. Die avonden ben ik dan ook bezet. Wanneer ik op zaterdag iets heb, denk aan de opening van een nieuw brandweerkazerne, neem ik standaard een van de jongens mee. Ik zou het niet vreemd vinden als het zijn van raadslid een betaalde baan zou worden. Wat mij betreft is dat wel terecht. Dat het zitten in de raad veel tijd met zich brengt, maakt het ook belangrijk dat je gezin achter jouw keuze om raadslid te worden staat. Anders kan je maar beter niet in de raad gaan. Je moet het zelf ook leuk vinden.

 

Wat zou je de lezers van dit blad willen meegeven?
Als er wat in de samenleving is, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, meld dat dan op de juiste plek. Er wordt weleens gezegd: ‘Jullie zitten er voor ons’. Wij hebben echter ook de achterban nodig. Ik ben bereid om naar de huiskamer te komen om een verhaal op te halen, als mensen met hun signalen niet naar het gemeentehuis willen komen. Laat ook gerust weten als iets goed gaat. Kortom: we hebben jullie stem bij de verkiezingen hard nodig maar we vinden het ook fijn als jullie stemmen na de verkiezingen klinken.