Kunt u zich in het kort voorstellen?

Mijn naam is Hans Karens en ik woon al vanaf 1978 in het prachtige stadje Rhenen. Ik heb ruim 44 jaar gewerkt op de Eben-Haëzerschool en daardoor kennen velen mij als ‘meester’ Karens. In 2019 ben ik met pensioen gegaan en mag mijn tijd nu vullen met ‘ongedwongen’ (vrijwilligers)werkzaamheden. Verder mogen mijn vrouw en ik genieten van onze kinderen en kleinkinderen, die altijd vreugde brengen op de Bantuinweg. Is het niet bij het komen, dan wel bij het gaan. We hopen nog veel goede en gezonde jaren te mogen ontvangen, en deze door te brengen in onze mooie omgeving. Een gebied met fijne wandel- en fietsmogelijkheden, waar we graag gebruik van maken.

 

Waarom bent u de komende verkiezingen van plan om op de SGP te gaan stemmen?

Heb inmiddels al heel vaak mijn stem uit mogen brengen en dat nooit anders gedaan dan op de SGP. Waarom op die partij? In de eerste plaats omdat het een partij is die gefundeerd is op de Bijbel, het Woord van God. En in dat beschreven Woord van onze Schepper staan de richtlijnen voor onze houding ten opzichte van Hem, ten opzichte van onze medemensen en ten opzichte van Zijn schepping. De tweede reden van mijn stemgedrag is, dat de vertegenwoordigers, in de verschillende geledingen, in alle eenvoud proberen het hiervoor genoemde geluid te laten horen. Wat vraagt de Heere van ons in Zijn wet? Hoe bevorderen we het welzijn van onze medeburgers: mensen met een verschillende achtergrond, verschillende ideeën en maatschappelijke behoeften. Hoe geven we invulling aan de Bijbelse opdracht om de schepping te bouwen en te bewaren: ook voor onze volgende generaties. Dit vraagt liefde voor onze naasten, maar dat betekent niet dat we af mogen wijken van datgene wat de Heere in Zijn wetten ons voorhoudt. En daarom moeten we als SGP’ers zichtbaar en hoorbaar  zijn in de samenleving (in die volgorde!), om met daad en W(w)oord het goede voor elkaar te zoeken. De derde reden dat ik bij de komende verkiezingen wéér op de SGP hoop te gaan stemmen is, dat ik hoop dat daardoor opnieuw de mensen van deze partij, óók in praktische zin, mogen meedenken over en meewerken aan de vraagstukken waar we ook in Rhenen de komende jaren voor staan.

 

Waarom bent u lijstduwer voor de SGP in Rhenen?

Daarvoor heb ik me niet aangemeld. Heb ook niet gesolliciteerd. Maar toen de vraag kwam, heb ik ‘ja’ gezegd. In de hoop dat het een heel klein steentje zou mogen bijdragen om mensen te motiveren om óók hun stem te geven aan de partij die het hiervoor geschrevene nastreeft. Wat zou het een voorrecht zijn als het Christelijk geluid ook in Rhenen blijvend mag worden gehoord. Rhenen is bekend als een stad op een berg. Zo mogen, naar het Woord van de Heere Jezus, ook Zijn volgelingen niet onzichtbaar blijven, maar moeten ze zijn als een zichtbare stad op een berg. Om zo hun licht te laten schijnen voor de mensen.

 

Waar moet de SGP zich de komende periode voor gaan inzetten?

Er zijn diverse speerpunten die de komende jaren om aandacht én een oplossing vragen. Dan denk ik in de eerste plaats aan de verkeersproblematiek die dagelijks zorgt voor veel file-ergernis. Hoe kunnen we zorgen voor een vlotte verkeersdoorstroming. In de tweede plaats is het van belang dat er voldoende koopvoorzieningen zijn in de stad. Dat de middenstanders gesteund worden en deze er zo voor kunnen zorgen dat het aantrekkelijk blijft om in Rhenen te komen winkelen. Het zou nadelig zijn als er verhoudingsgewijs (te)veel panden in gebruik zouden zijn als ‘eetgelegenheden’. Hiermee komen we tegelijk bij een aanhoudend punt van zorg: de zondagsrust! In de derde plaats is het van groot belang dat er pogingen worden gedaan om het aantal betaalbare woningen voor ‘starters’ te verhogen. Wie de jeugd heeft…….

Tenslotte is en blijft het van belang om te werken aan een fijne woon- en leefomgeving voor jongeren én ouderen. Dit vraagt van de SGP om feeling te houden met de bevolking en dus SGP’ers die dichtbij én tussen de mensen staan. We wensen hen hierbij veel wijsheid toe!