Arie

Hoe ben jij in aanraking met de SGP gekomen?
Reeds vanaf mijn jeugd voelde ik mij vanuit onze beginselen aangetrokken tot de SGP. Ik was reeds in mijn jeugd politiek geïnteresseerd. De SGP leek en lijkt mij dé partij die vanuit Gods Woord een boodschap had en heeft voor maatschappelijke vraagstukken en de inrichting van ons staatsbestel.

 

Hoe ben je bij de SGP betrokken geweest?
In mijn jeugd door deelname aan de jeugdgemeenteraad , de fractie SGP in mij geboorteplaats Vlaardingen en vervolgens reeds in mijn jonge jaren als bestuurslid van de kiesvereniging. Jarenlang heb ik ook inleidingen verzorgd voor plaatselijke kiesverenigingen. Als secretaris van het bestuur van het  studiecentrum SGP (Guido de Bres) ben ik vele jaren betrokken geweest bij de oprichting en realisering van het studiecentrum.

Ook thans mag ik de functie van secretaris van het bestuur van de SGP Rhenen vervullen.

 

Waarom is de SGP van toegevoegde waarde?
Gods Woord geeft ons aan op welke wijze maatschappelijke vraagstukken aan de orde moeten komen. De SGP heeft dit duidelijk samengevat in haar beginselprogramma en heeft daardoor een toegevoegde waarde voor het besturen van gemeente en voor de landspolitiek. In verkiezingsprogramma’s wordt dit concreet nader uitgewerkt. De SGP is een beginselpartij die enerzijds terugroept tot het naleven van Gods geboden en anderzijds ook voor maatschappelijke vraagstukken een boodschap heeft.  

 

Kees

Hoe is jouw betrokkenheid met de SGP ontstaan?
Het zal uit het verhaal van mijn vader duidelijk zijn dat de liefde voor de SGP mij met de paplepel is ingegoten. In mijn studententijd heb ik mij grondig verdiept in politieke filosofie en het christelijk denken over de staat. Dit versterkte en verdiepte mij keus voor de SGP: politiek bij een open Bijbel. Later heb ik als student ook vrijwilligerswerk gedaan voor de SGP en was ik enthousiast deelnemer aan de activiteiten van de SGP-jongeren. Zij traden juist in die tijd met nieuw elan naar buiten. Dat was voor mij heel wervend. In 1998 ben ik als 29-jarige in de Tweede Kamer gekomen, toen de SGP op zoek was naar een verjonging van de fractie.

 

In hoeverre volg je de Rhenense politiek nog?
Op afstand volg ik nog wel het een en ander, vooral via familieleden. Ik waardeer het ook dat de SGP in Rhenen bereid en in staat is ook bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen door aan het college deel te nemen.

 

Wat zou jij onze lezers voor de landelijke verkiezingen willen meegeven?
Laat geen stem onnodig verloren gaan! Bij elke verkiezingen gebeurt het nog wel eens dat mensen na afloop zeiden: “ach ja, helemaal vergeten, ik had kunnen stemmen” Het is echt zo dat iedere stem telt en het verschil kan maken tussen een zetel meer of een zetel minder. Juist de afgelopen periode hebben we geregeld  gezien in de Tweede Kamer dat  belangrijke besluiten, zoals over de orgaandonatie, soms op één stem hingen. Het doet er dus echt toe. Laat het Bijbelse geluid in de politiek versterkt worden, is mijn oproep!

 

 Arie en Kees, hartelijk dank voor de beantwoording van de vragen!