28 juni 2023

Visie op Rhenen 2035

Column: Visie op Rhenen 2035

 

Goed nieuws: tijdens de raadsvergadering van 21 juni 2023 is de Visie op Rhenen vastgesteld. Deze Visie is een belangrijk vertrekpunt bij de implementatie van de omgevingswet.

Ook als SGP-fractie zijn we al enkele jaren betrokken bij het tot stand komen van deze Visie. Mede op initiatief van de SGP is de Visie op verschillende punten aangepast.

 

Toekomstbestendige landbouw

We zitten middenin de transitie van de landbouw. De extensivering van de landbouw betekent ook dat er zelfs nog meer grond nodig is dan in de huidige situatie. We willen de agrariërs steunen in deze ontwikkelingen en ervoor zorgen dat zij ook in de toekomst hun waardevolle werk kunnen voortzetten. Door verschillende amendementen in te dienen krijgen onze agrariërs letterlijk en figuurlijk meer ruimte om hun bedrijfsvoering aan te passen.

 

Woningbouwopgave

Volgens de woonvisie dienen er in onze gemeente zo’n 1000 extra woningen gebouwd te worden, vooral voor starters en senioren. Daarnaast is er de druk vanuit de regio om meer te bouwen. Er komt een onderzoek naar een nieuwe woonkern, waarbij de wenselijkheid van u als inwoner en de haalbaarheid centraal zullen staan. Ook een voorrangsregeling voor eigen inwoners is opgenomen in de Visie.

 

OV-verbindingen

Er is veel aandacht voor het verbeteren van de OV-verbindingen in de regio, maar er ontbrak een zéér gewenste verbinding, namelijk die naar het ziekenhuis in Ede. Door het indienen van een amendement is deze verbinding nu wél in de Visie opgenomen.  

 

Toekomstvisie
2035. Het klinkt zo ver weg. En dat is het natuurlijk in bepaald opzicht ook. Anderzijds vliegt de tijd, zo wordt weleens gezegd. ‘’Wij vliegen daarheen’’, zo leert de Bijbel ons (Psalm 90). De toekomst is onzeker. Echter, wanneer we ons leven in Gods hand leggen zijn we écht toekomstbestendig. Dat wens ik u van harte toe!

  

Hartelijke groet,

Jan Bosch

Raadslid SGP Rhenen