9 april 2022

Overlijden Peter de Rooij

Vanochtend heeft het bestuur met grote verslagenheid vernomen dat Peter de Rooij, onze huidige wethouder en kandidaat-wethouder afgelopen nacht onverwachts is overleden.

 Het overlijden van Peter is onbevattelijk, heel verdrietig en bijzonder ingrijpend, in de eerste plaats voor zijn familie en kennissen maar ook voor de SGP.

 Het bestuur wenst de nabestaanden van Peter heel veel sterkte toe. Daarbij denkt het bestuur in het bijzonder aan de vrouw en kinderen van Peter en ons bestuurslid Arie van der Staaij, de schoonvader van Peter, en zijn vrouw. Moge God hen troost en kracht geven in de periode die voor hen ligt.

 God geve ook dat deze roepstem aan onze harten geheiligd wordt. Wij allen hebben hier geen blijvende stad. Voor ons allemaal geldt dat de dood ieder uur wenkt. Bij deze ingrijpende waarheden worden we door het overlijden van Peter in het bijzonder bepaald.

 In verband met het overlijden van Peter gaat de ledenvergadering van aanstaande donderdag niet door en zal het bestuur haar activiteiten de komende tijd beperken tot dat wat strikt noodzakelijk is.

 Namens het bestuur van SGP, afdeling Rhenen, Elst en Achterberg

 Maarten Eerland

Voorzitter

Een pdf-versie van het bericht is te downloaden via deze link