26 juni 2021

Bart van der Tang lijsttrekker SGP Rhenen

 

Beste SGP’ers, 

Het bestuur van de SGP in Rhenen is verheugd om u te informeren over de benoeming van een nieuwe lijsttrekker, Bart van der Tang. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen (DV 2022) hoopt hij de SGP-lijst aan te voeren. De huidige lijsttrekker en fractievoorzitter Gert van Laar heeft het bestuur laten weten om na zeven jaar als fractievoorzitter een stap terug te willen doen.  

 

Rhenen is geen onbekend terrein voor Bart: hij woont er sinds zijn jeugd en was als middelbare scholier lid van de Jongerenraad van de gemeente Rhenen. Ook voor de SGP is hij al langere tijd actief: eerst als bestuurslid van de van SGP-jongeren Vallei & Rijn en sinds 2018 als fractievolger in de Rhenense gemeenteraad, met name op het Sociaal Domein. In het dagelijks leven is hij actief als zelfstandig juridisch adviseur. 

De ledenvergadering waarin de benoeming van Bart door de leden zou worden goedgekeurd kon door de corona niet doorgaan. Het bestuur heeft daarom de leden die zich voor deze vergadering hebben aangemeld per e-mail gevraagd of er bezwaren waren tegen de benoeming waren; die waren er niet.    

Bart over zijn benoeming: “Allereerst wil ik het bestuur bedanken voor het vertrouwen in mij, dat vertrouwen is een belangrijke motivatie om mij als lijsttrekker te gaan inzetten. Daarnaast wil ik de huidige lijstrekker Gert van Laar hartelijk danken voor zijn jarenlange inzet. Mede dankzij hem is er een stevige basis gelegd voor de komende periode en zit de SGP op dit moment in de coalitie met wethouder Peter de Rooij. Tot slot doe ik graag een oproep aan alle leden (jong en oud) om een steentje bij te dragen aan ons werk voor SGP. Dat kan op veel meer manieren dan u denkt: als vrijwilliger voor onze SGP-afdeling, als betrokken burger die graag wil meepraten met onze fractie, of (en dat waardeert de fractie zeer): door uw gebed.”  

Bestuur SGP, afdeling Rhenen