4 juni 2021

Rhenens preventieakkoord is van alle inwoners!

 

Gezondheid is een voorwaarde om mee te kunnen doen, om te werken, om kinderen op te kunnen voeden, om contacten te maken. Zeker in deze huidige tijd met de veel maatregelen rondom het corona virus.

Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen, maar dat gaat niet voor iedereen vanzelf. De fractie van de SGP vind dat we onderscheid hierin moeten zien te voorkomen en dat wilt u toch ook? Daarom gaan inwoners, scholen, vrijwilligers, verenigingen en ondernemers samen hier iets aan doen, met als ambitie; een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor iedereen in Rhenen.

De fractie van de SGP hecht grote waarde aan het hebben van aandacht voor een goede gezondheid van de inwoners van Rhenen.  Het Lokaal Preventieakkoord Rhenen 2021 is hier een mooi een resultaat van, waar wij ook onze bijdrage aan hebben geleverd.

Dit Rhenens Preventieakkoord is niet van de gemeente, maar juist van alle inwoners die hieraan mee doen. Afgelopen periode heeft een groep vertegenwoordigers uit o.a. (sport)verenigingen, vrijwilligers, kerken, inwoners meegedacht over de invulling van het preventieakkoord. Het akkoord richt zich vooral op het terugdringen van gezondheidsschade als gevolg van roken, drugs, problematisch alcoholgebruik, overgewicht en op het bevorderen van de mentale gezondheid. Zeker over dit laatste punt maakt de fractie van de SGP zich zorgen, vanwege de forse stijging van echtscheidingen binnen de gemeente Rhenen.  Binnen het akkoord zijn speerpunten verder uitgewerkt in activiteiten door de betrokken partijen voor de komende 3 jaar. De fractie van de SGP vind het mooi dat al die betrokken partijen zelf samen afspraken maken om aan een gezond Rhenen te willen werken. Het is dus nu niet het belerende vingertje van de gemeente die zei dat het moest. Een gezonder en vitaler Rhenen doen we samen en vraagt om goed voorbeeldgedrag. Daarbij beseffende dat er ook inwoners zijn die alle dagen met hun (gebrek aan) gezondheid bezig zijn  Ons uitgangspunt hierin is dat gezondheid een geschenk is waar we zelf een grote verantwoordelijkheid in dragen.

De volgende stap binnen het Lokaal Preventieakkoord Rhenen 2021 gaat over het moeten doen! We zijn allemaal als inwoners eigenaar hiervan. Kunnen wij op u rekenen?

 Gert Hovestad, gemeenteraadslid SGP
g.hovestad@rhenen.nl