9 december 2021

SGP-Rhenen lanceert petitie om verbreding Rijnbrug te redden

In een ultieme poging om de verbreding van de Rijnbrug te redden lanceert de SGP in Rhenen een online petitie. De petitie roept de provincie Gelderland op om haar toezegging bij te zullen dragen aan de verbreding van de Rijnbrug alsnog na te komen.

De aanleiding van de petitie zijn de recente ontwikkelingen in de provincie Gelderland. Het college van Gedeputeerde Staten bestaande uit VVD, GroenLinks, CDA, PvdA en ChristenUnie dreigt haar toegezegde financiële steun voor de verbreding van de Rijnbrug in te trekken. Als argumenten worden de stijgende bouwkosten en het beperkte effect van een verbreding aangevoerd.

Lijsttrekker Bart van der Tang over de petitie: “Ik roep alle betrokken burgers, bedrijven, organisaties en politici die te maken hebben met de fileproblematiek op de Rijnbrug op om deze petitie te ondertekenen zodat de provincie Gelderland alsnog haar afspraken nakomt. ”

Van der Tang over de argumenten die de provincie nu aanvoert: “Deze zijn ongeloofwaardig. Onderzoek heeft uitgewezen dat verbreding op de lange termijn nog steeds een positieve bijdrage aan de doorstroming oplevert. Het college heeft bovendien in haar eigen coalitieakkoord aan de inwoners van Gelderland toegezegd om vast te houden aan de gemaakte afspraken over investeringen in weginfrastructuur en lopende verkenningen. De Rijnbrug wordt hierbij expliciet genoemd. De betrouwbaarheid van de provincie Gelderland staat hier op het spel.”

De Rijnbrug vormt een cruciale verbinding tussen de regio FoodValley en de regio Arnhem-Nijmegen. Onlangs is voor deze regio een verstedelijkingsstrategie vastgesteld die als doel heeft om 100.000 extra woningen in dit gebied te realiseren. Of het afzien van de verbreding van de Rijnbrug ook gevolgen heeft voor deze plannen is niet bekend.

Meer informatie

Video:             https://youtu.be/F1lihyDlzSs

Petitie:            https://www.petities.com/provincie_gelderland_red_de_rijnbrug

 Perscontact

 Bart van der Tang, b.van.der.tang@rhenen.nl