24 maart 2021

Uitslag landelijke verkiezingen SGP Rhenen

Uitslag landelijke verkiezingen SGP Rhenen

 

Afgelopen maandag, dinsdag en woensdag waren er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Zoals iedereen heeft kunnen zien, behield de SGP haar drie zetels.

In Rhenen nam het aantal SGP-stemmers ten opzichte van de verkiezingen in 2017 toe: van 2002 naar 2013 stemmen. Dat is positief nieuws. Het percentage stemmen nam met 0,1 procent af omdat er totaal iets meer stemmen zijn uitgebracht.

Al met al past ons in de eerste plaats dankbaarheid ten opzichte van God. Hij heeft onverdiend gegeven dat het aantal SGP-stemmen in onze gemeente zelfs iets is toegenomen.

Verder roepen we op om te bidden. In het bijzonder voor de Kamerleden van de SGP nu de standpunten die zij verdedigen op steeds meer weerstand kunnen rekenen. In het algemeen voor al de wettig gekozen volksvertegenwoordigers. God geve hun datgene wat nodig is om in overeenstemming met Zijn wil zoals te vinden in Bijbel te handelen.

Ten slotte willen we iedereen danken die zich heeft ingezet om in de gemeente Rhenen voor de SGP campagne te voeren, waarbij we in het bijzonder denken aan de leden van het Permanent Campagneteam.