26 maart 2021

Visie op Rhenen

Visie op Rhenen

 Wilt u woningen bouwen in de natuur of wilt u meer hoogbouw in Rhenen? Hoeveel ruimte is nodig voor sociale voorzieningen in de buurt? Is Rhenen over 20 jaar nog een zelfstandige gemeente? Zomaar 3 belangrijke vragen over de toekomst van Rhenen.

Binnen de coalitie is afgesproken om een toekomstvisie van Rhenen op te stellen. Een visie die beschrijft hoe we Rhenen over 20 jaar willen zien. Een visie die verder kijkt dan stenen, gebouwen en wegen. Rhenen heeft nu geen lange termijn visie. Vooral wanneer er grote (bouw)plannen zijn, is er geen document om te toetsen of het plan bij Rhenen past.  

Voorbeeld: in onze gemeente is het tekort aan woningen groot. Maar een plaats om veel woningen te bouwen ontbreekt. Willen we de natuur opgeven om woningen te bouwen of willen we juist de hoogte in? Bouwen we alleen voor de groei van de Rhenense bevolking of bouwen we helemaal niet meer.

Ander voorbeeld: in het Binnenveld liggen veel hectares grond. We kunnen de gronden gebruiken voor zonnevelden, voor woningbouw, voor bedrijventerreinen en voor natuur. Ieder domein heeft behoefte aan grond. Maar de grond is nu in gebruik door de agrariërs. En de landbouw heeft ook in de toekomst de grond hard nodig. Wanneer een agrariër stopt dan heeft de buurman deze grond nodig om zijn bedrijf toekomstbestendig te houden of te maken.

Maar een visie om Rhenen gaat verder. Het gaat over geestelijke en lichamelijk welzijn van ouderen en jongeren: gezondheid, leefklimaat, veiligheidsgevoel, zorg enz.

In de raadsvergadering van april hopen we de kaders vast te stellen voor de visie. Daarna mag u als bewoner aangeven wat u belangrijk vindt voor Rhenen. Wat vindt u van de kaders? Moeten er minimaal 1.000 woningen in Rhenen gebouwd worden voor 2040 en is het Binnenveld voor de landbouw? Maar ook, hoe kunnen we de gemeentelijke taken het beste uitvoeren? Vragen en kaders waar u een reactie op mag geven. Hoe? via de gemeentelijk informatie voorzieningen wordt u daar verder over geïnformeerd. Zo hopen we een breed gedragen visie op te kunnen stellen.

 

Wij, de gemeenteraad, dagen u uit om wat van de kaders te vinden. Doet u mee?

Gert van Laar

Fractievoorzitter SGP Rhenen